Kontakt

Kontaktujte nás

Sídlo spoločnosti a fakturačná adresa:

Win Win Life s.r.o.
Júliusa Fučíka 797/45
925 22 Veľké Úľany
Slovenská republika
Kontaktné a bankové informácie:
Telefón: +421 905 820 376
E-mail: sradostou@winwinlife.sk
IČO: 50319728
DIČ: 2120271307
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri vedenom na Okresnom súde Trnava, oddiel Sro, vložka č.: 37678/T.
Banka: FIO banka
IBAN: SK8683300000002600995151
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
X