Tachyonizované produkty ATT

Tachyonizované produkty ATT

Tachyonizované produkty, tachyony - ako ich skrátene nazývame sú rôzne predmety a materiály, ktoré dvojtýždenným pobytom v tachyonizačnej komore, nezvratne zmenili svoju štruktúru na molekulárnej úrovni. Zmenili sa na antény, ktoré sprostredkúvajú rôzne frekvencie energií do oblasti, kde sú používané. Samy osebe sú bezfrekvenčné. Frekvenciu energií určuje stav ošetrovanej oblasti. Dopĺňajú sa frekvencie, ktoré chýbajú k tomu, aby tá oblasť bola v dokonalej harmónii. To spôsobuje naštartovanie a proces regenerácie biologických systémov, ale aj prostredia (elektrosmog, disharmonické energetické zhluky a pod.) a hlavne dostatok energie pre tieto procesy. Ak je dostatočné množstvo energie, vzniká regenerácia a negatívna entropia. Ak energia chýba, vzniká degenerácia, chronicita a entropia (t.j. proces starnutia). Účinky tachyonizovaných materiálov boli klinicky dokázané. Pozrite si vysvetlenia autora -  prof. Davida Wagnera.

Zobrazujú sa výsledky 1–18 z 51

X