Základné bunkové soli

Základné bunkové soli

Súbor základných solí tvorí 12 minerálnych zlúčenín draslíka, sodíka, kacia, magnézia, kremíka a železa (ako sírany, fosforečnany, chloridy alebo ako oxid) v riedení D3 až D12. Sú prirodzenou súčasťou buniek a ich zastúpenie je v tkanivách a bunkách kvantitatívne.

X